KIM JESTEŚMY

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest apolityczną organizacją pozarządową, non profit mająca status organizacji pożytku publicznego. Jako dobrowolna federacja stowarzyszeń sołtysów zrzesza 28 stowarzyszeń, liczących łącznie ponad 15 000 członków. Członkami lokalnych stowarzyszeń są sołtysi, byli sołtysi oraz członkowie rad sołeckich.
Od 1990 r. konsekwentnie wspieramy przemiany na polskiej wsi. Czynimy to przede wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugruntowaniu demokracji i wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i mieszkańców.
KSS jest laureatem konkursu Pro Publico Bono w kategorii "Rozwój środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym" za dzieło "Aktywizacja i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich".

NASZA MISJA

Misją Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli żeby aktywnie wpływać na rozwiązywanie problemów kraju i wspierać mieszkańców wsi w procesach integracji z Unią Europejską poprzez:

- wspieranie rozwoju lokalnych społeczności,
- tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji,
- ułatwianie współpracy środowisk lokalnych,
- wspieranie i promocję inicjatyw pozarządowych.

NASZE CELE

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wyrosło na gruncie demokratycznych przeobrażeń i postawiło sobie za cel działanie na rzecz:
– umacniania demokracji,
– promowania lokalnych inicjatyw,
– wspierania samorządności,
– rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw pozarządowych,
– rozwoju gospodarczego,
– integracji europejskiej.


Dowiedz się więcej o naszej działalności na www.kss.org.pl